Markundersökning - Svenska kraftnät

2925

PM – Geoteknik Ekedalen 1:45 Tidaholms Kommun

Provtagningskategori B. Tabell 4. SGF metodblad ”Beskrivning av Mekanisk Trycksondering” 2009-01-27 Jord-bergsondering 2 Jb2 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF Rapport 2:99, Metodbeskrivning för Jord-bergsondering Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Hejarsondering HfA Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 SGF rapport 1:2013; Geoteknisk flthandbok Fltutfrande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk flthandbok och SS-EN-ISO 22475-1 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24 Tab 2: Fltunderskningar Metod Standard eller annat styrande dokument Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillgg, SS Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01 Tabell 2: Fältundersökningar Metod Standard eller annat styrande dokument Hejarsondering SS-EN ISO 22476-3:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011, samt SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering . Hejarsondering . HfA . Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 . Skruvprovtagning . Skr .

Hejarsondering sgf

  1. Vad ar annons
  2. Byggnads formaner
  3. Centrum for fotografi
  4. Kina befolkningstal
  5. Alfa sewing machine
  6. Downshifting motorcycle tips
  7. Ppt presentation mode
  8. Forkortning med mera

Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut. konventionella sonderingsmetoderna, såsom CPT-, vikt- och hejarsondering. I arbetet studeras hur utvärderingen av de olika konventionella sonderingsmetoderna utförs. Utifrån resultatet formuleras ett samband som kan tillämpas på Jb-totalsonderingen i Igelsta för att utvärdera friktionsvinkel och sättningsmodulen i jorden.

S71D_Geotekniskundersökning_Stavtorpet.pdf

Byggnadsgeologiska SGF/BGS Beteckningssystem. Version 2001:2 hejarsondering). Tillägg för djup- och  Adopted by the Swedish Geotechnical Society (SGF) on March 8, 1971.

PM Geoteknik Kaplanen.pdf - Tidaholms kommun

Projekt 10 SGF där merparten öronmärkes till projektet Numeriska metoder som drivs vidare i. SGF:s regi. Exemplen följer SGFs standard för hejarsondering enligt metod.

Normalt förekommer vid- stående skala. Sensitivitet Utvärderad efter SGF:s provisoriska rekommendationer till tolk- 35 s/20 cm. Svenska Geotekniska Föreningen (SGF). Byggnadsgeologiska SGF/BGS Beteckningssystem. Version 2001:2 hejarsondering). Tillägg för djup- och  Viktsondering. Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 3:99.
Film musik billathi askara

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok. Skruvprovtagning. SGF rapport 1:2013;  4 apr 2016 samtliga tidigare av SGF utgivna beteckningsblad att gälla. halva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller  Svenska Geotekniska Föreningen (SGF).

SGF:s förhoppning är att fälthandboken ska vara till hjälp vid upphandling, planering och utförande av geotekniska undersökningar. För att beställa en tryckt version av rapporten eller ladda ner en pdf så går du till SGF:s webshop. Gå till SGF-publikationer. Om innehållet i rapporten: Detta projekt har syftat till att få fram en bättre utvärderingsmetod för jordbergsondering för säkrare bestämning av gränsen mellan lösare friktionsjord och fastare morän, mellan morän och berg, jordens blockighet samt bergets sprickighet. Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 2: Hejarsondering (ISO 22476-2:2005) - SS-EN ISO 22476-2:2005Detta dokument anger krav på indirekta undersökningar av jord genom hejarsondering som ingående del i geoteknisk undersökning och provning enligt EN 1997-1 o Undersökningsmetoder. Det finns olika metoder för undersökningar i fält och laboratorium och för att göra kontroll och uppföljning. Vilken metod som är lämplig beror på den geotekniska frågeställningen och på hur geologin på platsen ser ut.
Fossilera new

Hejarsondering sgf

Linköping 2009  av M Fakhro · 2016 — metodiken och resultatredovisningen, nämligen SGF (2009) som jämför olika sonderingsmetoder i sand (JB, CPT och hejarsondering) och  av S Wister · 2010 · Citerat av 1 — mellan Jb-totalsondering och hejarsondering. Idag måste flera Sveriges Geotekniska Förening (SGF), föreslog 1958 att vid penetration skulle antalet halvvarv  halva innebär att dynamisk sondering utförts, t ex hejarsondering eller slagsondering. Ett lodrätt och riktning. Utdrag ur SGF och BGS beteckningssystem:  SGF:s Fältkommitté har tagit fram nio instruktionsfilmer för några av de vanligaste undersökningsmetoderna i fält. Filmerna vänder sig både till  SGF Rapport 1:2013, 3:99.

Hejarsondering  erfordras, användes kompletterade beteckningar enligt SGF:s blad 1 och 3. Sticksondering. Viktsondering.
Presentations tips

leder av dubai
oversattning eng
tillstånd handikapparkering stockholm
hörövning engelska åk 5
athena tempel akropolis
var bor karlsson pa taket
liljeholmens praktikertjänst

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT - Åre kommun

SGF Metodblad 2006-10-01 samt SGF Rapport 3:99. Hejarsondering (HfA). 18 sep 2019 SGF Metodblad tung slagsondering daterad 2006-10-01.

S71D_Geotekniskundersökning_Stavtorpet.pdf

CPT-sondering CPT Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012 Geoteknisk undersökning och provning – Fältprovning – Del 1: Spetstrycksondering – elektrisk spets, CPT och CPTU Hejarsondering Hfa Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011 Slagsondering Standard saknas se SGF Rapport 1:2013 Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Störd provtagning med skruvborr (Skr) SS-EN ISO 22475-1:2006 Tabell 1.Planering och redovisning Tabell 2. Fältundersökningar – sonderingar Tabell 3. Hejarsondering (HfA) SGF Metodblad 2006-10-01 SS-EN ISO 22476–2:2005 med tillägg SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 Tabell 3. Fältundersökningar - provtagning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Störd provtagning med skruvborr (Skr) SS-EN ISO 22475–1:2006 och SGF Rapport 3:99. Provtagningskategori B. Tabell 4. Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med kompletterande beteckningsblad 2016 Tabell 4.2.

SGF Metodblad v 1.O. Hejarsondering. SGF notat · SGF Metodblad · SGF/BGS Beteckningssystem · Carbon footprint · Dokumentation seminarier m.m. Hejarsondering Instruktionsfilmer geotekniska   21 mar 2018 Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med Hejarsondering (HfA). 6 apr 2020 Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument. Hejarsondering. SGF Rapport 1:2013 - Geoteknisk fälthandbok SS-EN ISO. 28 aug 2019 dering”.